Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Judspug”

Đề mục mới: →‎Mời tham gia
Thẻ: Thông báo gửi rộng rãi
(Đề mục mới: →‎Mời tham gia)
Thẻ: Thông báo gửi rộng rãi
</div>
<!-- Tin nhắn của Thành viên:P.T.Đ@viwiki gửi cho mọi người trong danh sách tại https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy/Danh_s%C3%A1ch_th%C6%B0&oldid=66168986 -->
 
== Mời tham gia ==
 
Mời bạn tham gia [[Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Avia]] và [[Thảo luận Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang|đồng bộ hóa bản mẫu]]. [[Thành viên:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[Thảo luận Thành viên:MediaWiki message delivery|thảo luận]]) 06:46, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
<!-- Tin nhắn của Thành viên:Nguyentrongphu@viwiki gửi cho mọi người trong danh sách tại https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy/Danh_s%C3%A1ch_th%C6%B0&oldid=67254120 -->
46.011

lần sửa đổi