Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

không có tóm lược sửa đổi
n (Sửa bản mẫu tham khảo)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[2 tháng 8]] năm [[2013]], Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 717/QĐ-BXD công nhận đô thị Giá Rai - Hộ Phòng là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại IV|đô thị loại IV]].<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-717-QD-BXD-nam-2013-cong-nhan-do-thi-Ho-Phong-Bac-Lieu-loai-IV-205239.aspx|title=Quyết định 717/QĐ-BXD năm 2013 về việc công nhận đô thị Hộ Phòng - Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|url-status=|accessdate =}}</ref>
 
Ngày [[15 tháng 5]] năm [[2015]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 930/NQ-UBTVQH13<ref name="NQ930">Nghị quyết 930/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về việc thành lập thị xã Giá Rai và 03 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu</ref>. Theo đó, chuyển huyện Giá Rai thành thị xã Giá Rai và thành lập phường Hộ Phòng trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng.<ref name=04/NQ-HĐND>{{Chú thích web|url=https://hdnddbnd.baclieu.gov.vn/documents/57127/10345171043037/NQ04-NQ-HDND-KH11-VIII.pdf/bdb290ac-5e23-97da-7c3b-a641c8ac10a8?t=1600405387147|tựa đề=Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Giá Rai và các phường thuộc nội thị|ngày= 15 tháng 5 năm 2015|website=Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu|url-status=live}}</ref>
 
==Kinh tế==
1.259

lần sửa đổi