Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
| vĩ độ = 9.227874
| kinh độ = 105.419414
| bản đồ 1 = {{Maplink|frame=yes|plain=yes|frame-width=280|frame-align=center|type=shape|fill=#ffffff|fill-opacity=0|title=Queens|stroke-width=3}}
| diện tích = 11,95 km²
| dân số = 16.761 người<ref name="TBL2019"/>
Người dùng vô danh