Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chế độ chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Regime”)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
[[Tập tin:World_citizens_living_under_different_political_regimes,_OWID.svg|nhỏ| Công dân thế giới sống dưới các chế độ chính trị khác nhau, theo định nghĩa của Chính sách IV . <ref>{{Chú thích web|url=https://ourworldindata.org/grapher/world-pop-by-political-regime|tựa đề=World citizens living under different political regimes|website=Our World in Data|ngày truy cập=5 March 2020}}</ref>]]
 
[[Tập tin:World_citizens_living_under_different_political_regimes,_OWID.svg|nhỏ| Công dân thế giới sống dưới các chế độ chính trị khác nhau, theo định nghĩa của Chính sách IV . <ref>{{Chú thích web|url=https://ourworldindata.org/grapher/world-pop-by-political-regime|tựa đề=World citizens living under different political regimes|website=Our World in Data|ngày truy cập=5 March 2020}}</ref>]]
Trong [[chính trị]], '''chế độ''' (tiếng Anh: '''regime''') là [[Chính phủ|hình thức của chính phủ]] hoặc tập hợp các quy tắc, [[chuẩn mực xã hội]], văn hóa,... có khả năng điều chỉnh sự hoạt động của một chính phủ hoặc thể chế chính trị và các tương tác của nó với xã hội.
 
== Sử dụng ==
Trong khi từ nguyên "regimerégime" có nguồn gốc như một từ đồng nghĩa cho bất kỳ loại hình chính phủ nào, cách sử dụng hiện đại của từ này mang một ý nghĩa tiêu cực, ngụ ý rằng một chế độ [[Chủ nghĩa chuyên chế|độc tài]] của chính phủ hoặc chính phủ chuyên chế. Định nghĩa của Webster nói rằng từ ''régime'' chỉ đơn giản dùng để chỉ một hình thức chính phủ,<ref>[http://www.merriam-webster.com/dictionary/regime Regime] as defined in the [[Merriam–Webster]] website</ref> trong khi [[Từ điển tiếng Anh Oxford]] định nghĩa "''regime"'' là "một chính phủ, đặc biệt là một chính phủ chuyên chế". <ref>[http://oxforddictionaries.com/definition/regime?q=regime Regime] as defined in the [[Oxford English Dictionary]]</ref>
 
Cách sử dụng học thuật hiện đại của thuật ngữ này rộng hơn so với cách sử dụng phổ biến và báo chí, có nghĩa là "một tầng lớp trung gian giữa chính phủ (đưa ra các quyết định hàng ngày và dễ thay đổi) và nhà nước (là một bộ máy quan liêu phức tạp được giao nhiệm vụ với một loạt các chức năng cưỡng chế)."<ref>[http://www.merip.org/mer/mer273/breakdown-gcc-initiative Breakdown of the GCC Initiative]</ref> Nói cách khác, các chế độ chính trị (''regime'') có thể được định nghĩa là một tập hợp các giao thức và chuẩn mực được gắn liền trong các thể chế hoặc các thực hành được thể chế hóa - chính thức như các nhà nước hoặc không chính thức như "chế độ thương mại tự do" - được ban hành công khai và tương đối lâu dài.
 
Nói cách khác, các chế độ (regime) có thể được định nghĩa là một tập hợp các giao thức và chuẩn mực được gắn liền trong các thể chế hoặc các thực hành được thể chế hóa - chính thức như các nhà nước hoặc không chính thức như "chế độ thương mại tự do" - được ban hành công khai và tương đối lâu dài.
 
== Xem thêm ==
 
== NgườiTham giới thiệukhảo ==
 
=== Trích dẫn ===
 
=== Nguồn ===
 
* {{Chú thích sách|url=https://www.academia.edu/4251331|title=Globalization and Economy, Vol. 3: Global Economic Regimes and Institutions|last=James|first=Paul|last2=Palen|first2=Ronen|publisher=Sage Publications|year=2007|location=London|author-link=Paul James (academic)}}
* O'Neill, Patrick, ''Khái niệm cơ bản của Chính phủ So sánh''