Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chế độ chính trị”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
=== Nguồn ===
* {{ChúCite thíchbook sách|url year=https://www.academia.edu/4251331 2007 | last1= James | first1= Paul | author-link= Paul James (academic) | last2 = Palen | first2 = Ronen | title = Globalization and Economy, Vol. 3: Global Economic Regimes and Institutions |last url =James|first=Paul|last2=Palen|first2=Ronen https://www.academia.edu/4251331 | publisher= Sage Publications |year=2007| location= London|author-link=Paul James (academic)}}
* O'Neill, Patrick, ''KháiEssentials niệmof Comparative bản của Chính phủ So sánhGovernment''
 
[[Thể loại:Thể loại:Chính phủ]]