Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ESP8266”

 
Dòng chip kế thừa ESP8266 là [[ESP32]], bao gồm cả vi điều khiển ESP32-C3<ref>{{Chú thích web|url=https://www.espressif.com/en/news/ESP32_C3|tựa đề=Introducing ESP32-C3|website=Espressif|ngày truy cập=2021-03-11|postscript=, "ESP32-C3 is a cost-effective, RISC-V-based MCU with Wi-Fi and Bluetooth LE 5.0 connectivity for secure IoT applications."}}</ref> tương thích chân.
 
== Tính thuậtnăng thuậtnh năngthuật ==
[[Tập_tin:ESP8266EX_Module_Schematics.png|nhỏ|Thiết kế tham khảo cho các module sử dụng chip ESP8266EX]]
Như nhiều vi mạch khác, cần thêm các khối khác để vi mạch ESP8266EX có thể hoạt động được. Một thiết kế tối thiểu cho ESP8266EX cần thêm các khối (tham khảo hình: ''Thiết kế tham khảo cho các module sử dụng chip ESP8266EX''):{{Sfn|Espressif|2019|p=6|ps=, "Figure 1-3. ESP8266EX Module Schematics"}}