Khác biệt giữa bản sửa đổi của “California”

! Ước tính năm 2003 [http://www.census.gov/popest/states/asrh/tables/SC-EST2003-03/SC-EST2003-03-28.pdf]
|-
| [[Người Mỹ da trắng|Người da trắng]] || align=center|47,4% || align=center|45,2%
|-
| [[Người Mỹ gốc Hispanic]]Latinh / [[NgườiTây gốcBan Mỹ LatinhNha|Mỹ Latinh]] || align=center|32,4% || align=center|34,3%
|-
| [[Người Mỹ gốc Á|Người châu Á]] || align=center|11,0% || align=center|11,4%
|-
| [[Người Mỹ gốc Phi|Người da đen]] || align=center|6,5% || align=center|6,3%