Khác biệt giữa các bản “Tổ Đinh”

[[Sử ký Tư Mã Thiên]] có đề cập đến việc biến loạn trong cung đình nhà Thương trong việc truyền ngôi giữa các anh em Trọng Đinh và con cháu họ. Việc tranh chấp kéo dài trong nhiều thế hệ vua nhà Thương mà sử sách không nêu chi tiết. Sử ký chỉ cho biết tranh chấp trong nội tộc nhà Thương kéo dài thêm 2 đời nữa mới chấm dứt.
 
[[Giáp cốt văn)]] khai quật tại [[Ân Khư]] ghi ông là vua thứ 13 của nhà Thương <ref name="chinaKnowledge" /><ref name="uniIndiana" />.
 
==Mốc thời gian==