Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân La Văn Thánh vương”

Di chuyển thể loại theo đồng thuận
n (Kinh nghiệm - bán không ai mua, mua không ai bán đã đổi Văn Thánh vương thành Tân La Văn Thánh vương)
(Di chuyển thể loại theo đồng thuận)
 
Những năm đầu trị vì của ông đáng dấu bằng các hoạt động thương mại với cả Nhật Bản và nhà Đường. Điều này có dược là do vai trò của Jang Bogo (Trường Bảo Cao) trong việc bảo đảm các tuyến vận chuyển chính.
 
Thời gian trị vì của Văn Thánh Vương mang nét điển hình của giai đoạn cuối [[Tân La Thống nhất]], với các cuộc xung đột và nổi dậy lan tràn. Trong đó có cuộc nổi dậy vào năm 841 của Hoằng Bật (Hong Pil), cuộc nổi dậy năm 846 của [[Jang Bogo]] (Trường Bảo Cao, sau khi ông thất bại trong việc gả con gái mình vào dòng dõi vương thất), cũng như tội phản quốc của Kim Lương Thuận (Kim Yang Sun) năm 847 và Kim Thức (Kim Sik) năm 849.
 
Đặc biệt về Trương Bảo Cao, vì ông lập nên một xứ Thanh Hải không phân biệt giai cấp nên Kim Dương báo lên vua nhỏ tuổi rằng Trương Bảo Cao có ý làm phản chế độ phong kiến. Văn Thánh Vương mới cho Kim Dương dẫn quân đi đánh dẹp. Kim Dương cho Yeomjang ám sát Trương Bảo Cao năm 846 và dồn binh san bằng thị trấn Thanh Hải vào năm 851.
}}
[[Thể loại:Vua Tân La]]
[[Thể loại:Mất năm 857]]
[[Thể loại:Năm sinh không rõ]]