Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yết Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|}
 
'''Kiết Dương''' ({{zh-sp|s=揭阳|p=Jiēyáng}}) là một [[thành phố trực thuộc tỉnh]] ở [[tỉnh Trung Quốc|tỉnh]] [[Quảng Đông]]], [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]. Kiết Dương giáp [[Sán Đầu]] về phía Đông, [[Triều Châu]] về phía Đông Bắc, [[MeizhouMai Châu]] về phia Bắc, [[Sán Vĩ]] về phía Tây, và nhìn ra [[Biển Nam Trung Hoa]] về phía Nam.
 
==AdministrationHành chính==
 
[[Thành phố trực thuộc tỉnh]] Kiết Dương quản lý 5 [[Phân cấp hành chính Trung Quốc#cấp huyện|đơn vị cấp huyện]], bao gồmg 1 [[quận của Trung Quốc|quận]], 1 [[thành phố cấp huyện]] (được quản lý thay mặt tỉnh) và 3 [[Huyện Trung Quốc|huyện]].
The [[prefecture-level city]] of Jieyang administers 5 [[Political divisions of China#County level|county-level divisions]], including 1 [[District of China|district]], 1 [[county-level city]] (administered on behalf of the province) and 3 [[County of China|counties]].
 
*[[Rongcheng District]] (榕城区/榕城區)
*Thành phố [[PuningPhổ Đinh]] City (普宁市/普寧市)
*[[HuilaiHuệ Lai|Huilaihuyện Huệ CountyLai]] (惠来县/惠來縣)
*[[Jiedong County]] (揭东县/揭東縣)
*[[Jiexi County]] (揭西县/揭西縣)
These are further divided into 100 [[Political divisions of China#Township level|township-level divisions]], including 69 [[town of China|towns]], 10 [[township (China)|townships]] and 21 [[subdistrict]]s.
 
==EconomyKinh tế==
 
Rice cultivation and the textile industry are important to its economy.
 
==Ngôn ngữ và văn hóa==
==Language and culture==
 
Dân chúng vùng này nói [[Triều Châu (phương ngữ)|phương ngữ Triều Châu]]. [[phương ngữ Khách Gia]] cũng được nói ở huyện Jiexi.
The [[Teochew (dialect)|Teochew dialect]] is spoken in this region., The [[Hakka dialect|Hakka dialect]] is also spoken in Jiexi Country.
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh