Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Luyến mộ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
! scope="col" | {{color|green|7,98%}}
! scope="col" | {{color|green|7,47%}}
! scope="col" | {{color|green|7,3%}}{{Efn-ua|Số liệu này chưa tính đến tỷ suất lượt xem của tập 18 không được xác định.}}
|-
| colspan="5" |