Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Người Mỹ gốc Latinh và Tây Ban Nha da trắng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|pop4 =
|ref4 =
|langs = [[Tiếng Anh Mỹ]]{{•}}[[Tiếng Tây Ban Nha Mỹ]]{{•}}[[Tiếng Bồ Đào Nha Mỹ]]{{•}}[[Spanglish]]{{•}}[[Tiếng Tây Ban Nha México]]{{•}}[[Tiếng Anh Thành phố New YorkNuyorican]]{{•}}[[Tiếng Anh Miami]]{{•}}[[Porglish]]
|rels = Chủ yếu là [[Kitô giáo]]<br>(chủ yếu [[Công giáo Rôma]], lớn hơn là [[Tin lành]])<br />Thiểu số [[Do Thái giáo]] và các tôn giáo khác
|related = [[Người Mỹ Latinh da trắng]], [[Người Mỹ da trắng]], [[Người Mỹ gốc Tây Ban Nha và Latinh]], [[Người Mỹ gốc Tây Ban Nha]], [[Người Mỹ gốc Bồ Đào Nha]], [[Người Mỹ gốc Ý]], [[Người Mỹ gốc Pháp]]