Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Người Syria”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| languages = [[Tiếng Ả Rập]]<br/>[[Ngữ tộc Neo-Aram|Tiếng Neo-Arama]] ([[Tiếng Turoyo|tiếng Surayt/Turoyo]], [[Tiếng Neo-Arama Assyria]], [[Tiếng Đông Neo-Aram]]).
| religions = [[Hồi giáo Sunni]], [[Hồi giáo Shia|Shi'as]], [[Alawite]]<br/>[[Kitô giáo]] (chủ yếu là [[Giáo hội Chính thống giáo Antiochia|Chính thống giáo Antiochia]] và [[Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite|Công giáo Hy Lạp]]; thiểu số [[Giáo hội chính thống giáo Syria|Chính thống giáo Syria]], [[Giáo hội Phương Đông Assyria]], [[Giáo hội Công giáo Chaldea|Công giáo Chaldea]])<br/>[[Druze]]<br/>[[Do Thái giáo]]
| related = [[Người Liban]], [[Người Palestine]], [[Người Jordan]], [[NườiNgười Do Thái]], [[Người Ả Rập]], [[Người Assyria]]
| native_name =
| native_name_lang =