Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Trước đây, Hộ Phòng là một thị trấn thuộc huyện Giá Rai, được thành lập vào ngàyNgày [[4 tháng 4]] năm [[1979]]., Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 142-CP<ref name=QD142142-CP>{{Chú thích web|url=https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-142-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Gia-Rai-tinh-Minh-Hai/-58012/noi-dung.aspx|tựa đề= Quyết định 142-CP về việc điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải|tác giả=|họ=|tên=|ngày= 4 tháng 4 năm 1979 |website=|url lưuThư trữ=|ngàyviện lưupháp luật trữ=|url hỏng=|ngày truy cập-status=live}}</ref> về việc thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai, [[Minh Hải (tỉnh)|tỉnh Minh Hải]].
 
Ngày [[6 tháng 11]] năm [[1996]], Quốc hội ban hành Nghị quyết<ref name=NQ-QH>{{Chú thích web|url=https://sonoivu.backan.gov.vn/DocumentLibrary/b33387088f2ff76e/6-11-1996.doc|tựa đề= Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chín một số tỉnh |tác giả=|họ=|tên=|ngày= 6 tháng 11 năm 1996 |website= Thư viện pháp luật |url lưu trữ=https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-chia-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-tinh-40091.aspx|ngày lưu trữ= 6 tháng 11 năm 1996 |url hỏng=|ngày truy cập= 17 tháng 11 năm 2021}}</ref> về việc chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh [[Bạc Liêu]] và tỉnh [[Cà Mau]]. Khi đó, thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
 
Ngày [[2 tháng 8]] năm [[2013]], Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 717/QĐ-BXD công nhận đô thị Giá Rai - Hộ Phòng là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại IV|đô thị loại IV]].<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-717-QD-BXD-nam-2013-cong-nhan-do-thi-Ho-Phong-Bac-Lieu-loai-IV-205239.aspx|title=Quyết định 717/QĐ-BXD năm 2013 về việc công nhận đô thị Hộ Phòng - Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|url-status=|accessdate =}}</ref>
 
Ngày [[15 tháng 5]] năm [[2015]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 930/NQ-UBTVQH13<ref name="NQ930">Nghị quyết 930/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về việc thành lập thị xã Giá Rai và 03 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu</ref>. Theo đó, chuyển huyện Giá Rai thành thị xã Giá Rai và thành lập phường Hộ Phòng trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng.<ref name=04/NQ-HĐND>{{Chú thích web|url=https://dbnd.baclieu.gov.vn/documents/57127/1043037/NQ04-NQ-HDND-KH11-VIII.pdf/bdb290ac-5e23-97da-7c3b-a641c8ac10a8|tựa đề=Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Giá Rai và các phường thuộc nội thị|ngày= 15 tháng 5 năm 2015|website=Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu|url-status=live}}</ref> về việc thành lập phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng.
 
==Kinh tế==
1.259

lần sửa đổi