Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cầu chì”

Sửa thêm phần cầu chì kiểu cũ
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa thêm phần cầu chì kiểu cũ)
Image:Fuse wire.jpg|dây chì bán tại Anh quốc
Image:Fuse 115kv 640.jpg| Cầu chì cao thế 115 kV
Image:Hochspannungssicherung.jpg|Một cầu chì cao thế kiểu cũ đạt {{nowrap|20 kV}}
</gallery>
 
Người dùng vô danh