Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách giải thưởng và đề cử của Vợ ba”

Không có tóm lược sửa đổi
! scope="row" |{{anchor|Q}}QCinema International Film Festival
|2018
|Asian Next Wave Competion – Best Film
| rowspan="2" |''Vợ ba''
|{{NomSho}}
| style="text-align:center;" |<ref>{{Chú thích web|url=https://www.esquiremag.ph/culture/movies-and-tv/qcinema-asian-next-wave-filmmakers-to-watch-a00203-20180928|tựa đề=6 New Asian Filmmakers to Watch at This Year's QCinema Film Fesitval|tác giả=Esquire Philippines|ngày=2018-09-28|website=Esquire|ngôn ngữ=en|url-status=live|ngày truy cập=2021-03-03}}</ref>
|-