Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cầu chì”

n
Xoá ký tự ẩn...
Sửa thêm phần cầu chì kiểu cũ
n Xoá ký tự ẩn...
Dòng 1:
{{Infobox electronic component
|name = Cầu chì
|image = Tektronixoscilloscope442backfuse-ccbysawikipedia.jpg‎jpg
|image_size = 220px
|caption = Một cầu chì ống sử dụng trong các thiết bị điện, đạt 3/10 ampe tại 250 vôn. dài khoảng 32 mm