Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Như Lai”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Chùa Giác Hải ở Bình Tân, tháng 12 năm 2021 (tượng Phật Tổ Như Lai) (11).jpg|300px|nhỏ|phải|Tượng Phật tổ Như Lai tại chùa Giác Hải ở Bình Tân]]
[[Tập tin:Tượng Phật Như Lai ở Miếu bà Bình Long, tháng 5 năm 2021 (1).jpg|300px|nhỏ|phải|Tượng Phật Như Lai ở Miếu bà Bình Long, Tân Phú]]
[[Tập tinFile:Kiến trúc Vườn Phật trong Miếu Ngũ Hành Nương Nương, tháng 512 năm 2021 (9Đài Phật, tượng Phật).jpg|300px|nhỏ|phải|Đức Phật Như Lai tại miếu Ngũ Hành Nương Nương, Bình Tân]]
'''Như Lai''' (zh. 如來, sa., pi. तथागत ''tathāgata'') là một danh hiệu của [[Phật]] được dịch từ ''tathāgata'' của [[tiếng Phạn]]. Chiết tự của ''tathāgata'' là ''tathā'' + ''āgata'', và có thể được hiểu là "'''Người đã đến như thế'''" hoặc "'''Người đã đến từ cõi chân như'''". Sinh thời, [[Thích-ca-mâu-ni]] sử dụng danh từ này để tránh sử dụng ngôi thứ nhất "ta", "tôi" trong lúc giảng dạy, thuyết [[Pháp (Phật giáo)|Pháp]], để thể hiện sự khiêm tốn. Về sau, Như Lai được biến đổi thành một danh hiệu chỉ một Thánh nhân đã đến bậc [[giác ngộ]] cao nhất, bậc Chính đẳng chính giác (sa. ''samyaksambuddha''). Như Lai là một trong [[Thập hiệu|mười danh hiệu]] của một vị Phật.