Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liêm Tuyền”

n
Sửa liên kết chết...
n (Sửa bản mẫu tham khảo)
n (Sửa liên kết chết...)
| thành lập = 1982<ref>Quyết định 196/1982/QĐ-HĐBT</ref>
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 13444<ref>[httphttps://wwwdanhmuchanhchinh.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| mã bưu chính =
}}