Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kim Nham”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
==Xem thêm==
*[https://www.youtube.com/watch?v=GEH7SpQQaLM Vở chèo Kim Nham (Nhà hát chèo Việt Nam)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=tkegYAUGtCQ&t=1607s Vở chèo Kim Nham (Nhà hát chèo Ninh Bình)], Vở diễn xuất sắc nhất Hội diễn sân khấu chèo 2001
*[https://www.youtube.com/watch?v=fgu9Rxu0b6E Trích đoạn chèo Kim Nham: Súy Vân giả dại (Nhà hát Chèo Thái Bình)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=FskIu7CD3qA Trích đoạn chèo Kim Nham: Súy Vân giả dại (Nhà hát Chèo Ninh Bình)]