Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2007/07”

Lưu phần đã biểu quyết xong
(Lưu phần biểu quyết xong)
(Lưu phần đã biểu quyết xong)
{{TOCright}}
==Tháng 7 năm 2007==
===[[Hàn (dòng họ)]]===
''Kết qủa: đã xóa theo biểi quyết''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 20:10, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
#Xóa.[[Thành viên:Lê Thy|Lê Thy]] 08:14, ngày 3 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Lê Tư Lành]]===
''Kết quả : đã xóa theo biểu quyết''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa''' [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 07:52, ngày 23 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 20:08, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Motorola W210]]===
''Kết quả: xóa''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Đồng ý. Bài này nên đưa vào kho các cửa hàng bán điện thoại ol :D.[[Thành viên:Conbo|conbo]] 09:47, ngày 23 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 17:58, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Phan Du]]===
''Kết quả: xóa''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#'''Xóa''' Đồng ý. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 18:26, ngày 14 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 17:58, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Phan Huyền Thư]]===
''Kết quả: '''giữ''' do không đủ số phiếu''
;Xoá
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
;Trắng
#'''Trắng''' Nhân vật này cũng hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Theo tôi giữ thì nên viết lại, mà bỏ bài thì cũng hợp lí, vì cũng chưa đủ thuyết phục tôi về ảnh hưởng của nhân vật để giữ bài, nên bỏ phiếu '''Trắng'''. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 00:33, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#'''Giữ''', một trong những nhà thơ trẻ được biết đến rất nhiều hiện nay, tôi tin tiêu chuẩn đạt. Có chăng, bài chỉ chưa đạt vì...quá sơ khai [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 12:34, ngày 21 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Danh sách ngân hàng tại Việt Nam]]===
Kết quả: Giữ. Kết thúc biểu quyết ngày 3 tháng 8 năm 2007.
Tạm dừng biểu quyết và thảo luận tại [[Wikipedia:Thảo luận]]--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 19:13, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
:Biểu quyết [[Wikipedia:Thảo luận/Lưu 4#Danh sánh|kết thúc không có kết quả]] chính thức, mời mọi người tiếp tục biểu quyết. Đề nghị kéo dài biểu quyết đến ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC). [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 23:05, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
;Xóa
#Đề nghị '''Xóa''' vì đã có thể loại ngân hàng Việt Nam.--[[Thành viên:Tò Mò|Tò Mò]] 04:01, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Với chất lượng của bài này như hiện nay thì nên '''xóa'''. Song nếu các tác giả phát triển thêm chẳng hạn như phân loại theo sở hữu chính, xếp theo mức vốn tối thiểu, v.v... thì có thể giữ.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 04:52, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 09:47, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì đã có thể loại Ngân hàng Việt Nam. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 10:03, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''.--[[Thành viên:Kd|Kd]] 01:46, ngày 2 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#Giữ vì ngân hàng ở Việt Nam kô nhiều. --[[Thành viên:Saigon punkid|Saigon punkid]] 14:58, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Nên giữ cũng có thông tin đấy chứ.[[Thành_viên:Magnifier|Magnifier]] ('''[http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Magnifier Thảo luận]''') 15:18, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:Magnifier viết có lý, nhưng muốn giữ thì viết bài về [[Ngân hàng tại Việt Nam]], rồi trong bài đó có danh sách của các ngân hàng này. Đó là cách giúp ích người đọc tốt nhất vì (như tôi đã giải thích tại một nơi khác) có người nào gõ vào trong ô tìm kiếm câu "Danh sách XYZ..." không? [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 01:25, ngày 8 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#::Nếu như vậy thì nên chăng, thay vì bị mang ra xóa, tất cả các bài Danh sách XYZ Việt Nam...sẽ được ''di chuyển'' thành XYZ Việt Nam ? [[Thành viên:Casablanca1911|<font color="red">Casablanca</font>]][[Thảo luận Thành viên:Casablanca1911|''<font color= "green">1911</font>'']] 11:17, ngày 12 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:::Đó là những gì tôi đã muốn đề nghị nhưng mọi người còn thích tranh cãi và bỏ phiếu để làm thêm quy luật. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 21:11, ngày 12 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#::Cái mà [[Thành viên:Casablanca1911|<font color="red">Casablanca</font>]] hỏi và [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] trả lời ở trên cũng là cái tương hợp với suy nghĩ của tôi. Danh sách chỉ nên là một phần của một bài viết. [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 18:01, ngày 27 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ'''--[[Thành viên:Silviculture|silvi]] 15:34, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#<del>'''Giữ'''</del>[[Thành viên:Little cat|Little cat]] 07:52, ngày 7 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:Phiếu của [[Thành viên:Little cat|Little cat]] không hợp lệ vì tính đến trước khi bỏ phiếu, Little cat mới có 7 lần sửa đổi. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 12:53, ngày 7 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ''' [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 05:16, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ'''. tạm, vì chưa có bài [[Ngân hàng Việt Nam]] để chuyển các thông tin này vào. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 18:26, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
=== [[Danh sách hồ Hà Nội]] ===
''Kết quả: giữ''
Tạm dừng biểu quyết và thảo luận tại [[Wikipedia:Thảo luận]]--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 19:13, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
:Biểu quyết [[Wikipedia:Thảo luận/Lưu 4#Danh sánh|kết thúc không có kết quả]] chính thức, mời mọi người tiếp tục biểu quyết. Đề nghị kéo dài biểu quyết đến ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC). [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 23:05, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
;Xóa
#'''Xóa''' vì đã có thể loại Hồ Hà Nội. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 03:35, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Tán thành '''xóa'''.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 04:50, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 09:47, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''.--[[Thành viên:Tò Mò|Tò Mò]] 10:24, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:Xin bạn cho biết lí do? [[Thành viên:Saigon punkid|Saigon punkid]] 15:07, ngày 2 tháng 5 năm 2007
#<del>Đồng ý '''xóa'''.[[Thành viên:Đoàn Dũng|Đoàn Dũng]] 13:13, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)</del>
::Rút lại ý kiến. [[Thành viên:Đoàn Dũng|Đoàn Dũng]] 16:23, ngày 10 tháng 5 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#Cần cho tra cứu, bài này liệt kê rõ ràng các quận có những hồ nào...--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 04:58, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:Sparrow viết có lý, nhưng cái danh sách trong bài này nên được viết vào bài [[Các hồ tại Hà Nội]], hay [[Hồ tại Hà Nội]], trong đó, ngoài danh sách, còn có các đặc tính khác của các hồ tại Hà Nội. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 01:25, ngày 8 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#::Như vậy, có lẽ trước mắt, nên tạm ''di chuyển'' nội dung bài này sang bài [[Hồ Hà Nội]]. [[Thành viên:Casablanca1911|<font color="red">Casablanca</font>]][[Thảo luận Thành viên:Casablanca1911|''<font color= "green">1911</font>'']] 11:20, ngày 12 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:::Tôi đồng ý vì nó cho các người khác viết thêm nhiều thông tin về các hồ tại Hà Nội, hơn là chỉ có một danh sách. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 21:11, ngày 12 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Giữ vì rất cần dùng cho việc tra cứu, hồ ao là một đặc điểm nổi bật của Hà Nội. --[[Thành viên:Saigon punkid|Saigon punkid]] 14:54, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Giữ bài đáng được giữ thông tin hồ rất chi tiết [[Thành_viên:Magnifier|Magnifier]] ('''[http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Magnifier Thảo luận]''') 15:21, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ'''--[[Thành viên:Silviculture|silvi]] 15:34, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ''', tôi đã đổi tên thành [[Các hồ tại Hà Nội]] theo ý [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]], và viết tạm chút định nghĩa, đặc điểm [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 18:49, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
=== [[Danh sách thành phố của Việt Nam]] ===
Kết quả: Giữ. Bài trở thành bài chuyển hướng đến bài thành phố Việt Nam.
''Kết quả: Giữ''
Tạm dừng biểu quyết và thảo luận tại [[Wikipedia:Thảo luận]]--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 19:13, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
:Biểu quyết [[Wikipedia:Thảo luận/Lưu 4#Danh sánh|kết thúc không có kết quả]] chính thức, mời mọi người tiếp tục biểu quyết. Đề nghị kéo dài biểu quyết đến ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC). [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 23:05, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
;Xóa
#<del>'''Xóa''' vì đã có thể loại Thành phố Việt Nam.</del> [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 03:35, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:Tôi đổi ý kiến vì danh sách này đã trở thành bài [[Thành phố Việt Nam]]. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 14:06, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 09:47, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Xóa. Chức năng liệt kê thành phố theo cấp vừa có ở các bài [[Thành phố trực thuộc trung ương]] và [[Thành phố trực thuộc tỉnh]] vừa có ở thể loại.--[[Thành viên:Tò Mò|Tò Mò]] 10:24, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#<del>Đồng ý '''xóa'''. [[Thành viên:Đoàn Dũng|Đoàn Dũng]] 11:23, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)</del>
::Rút lại ý kiến. [[Thành viên:Đoàn Dũng|Đoàn Dũng]] 16:25, ngày 10 tháng 5 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#'''Giữ'''. Bài có giá trị hơn liệt kê tên các thành phố.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 04:49, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ''' vì cần thiết. Bài này cũng đã qua biểu quyết một lần.--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 04:59, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Giữ, vì rất cần --[[Thành viên:Saigon punkid|Saigon punkid]] 14:56, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ'''--[[Thành viên:Silviculture|silvi]] 15:34, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ''' vì có thông tin kèm theo. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 22:14, ngày 9 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:Cũng như các bài "danh sách" khác, các thông tin trong danh sách này (và cái danh sách) có thể mang vào bài nói về Thành phố của Việt Nam. Một danh sách không giúp ích được nhiều hơn một bài đầy đủ. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 21:11, ngày 12 tháng 5 năm 2007 (UTC)
 
=== [[Danh sách các thành phố Campuchia]] ===
''Kết quả: xóa''
Tạm dừng biểu quyết và thảo luận tại [[Wikipedia:Thảo luận]]--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 19:13, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
:Biểu quyết [[Wikipedia:Thảo luận/Lưu 4#Danh sánh|kết thúc không có kết quả]] chính thức, mời mọi người tiếp tục biểu quyết. Đề nghị kéo dài biểu quyết đến ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC). [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 23:05, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
;Xóa
#'''Xóa''' vì đã có thể loại Thành phố Campuchia. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 03:28, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Tán thành '''xóa'''. Bài này đơn giản liệt kê tên thành phố của Campuchia. Nó khác với bài [[Danh sách thành phố của Việt Nam]] cho phép lướt sơ qua cũng rõ thành phố nào thuộc cấp trung ương, thành phố nào thuộc cấp tỉnh, thuộc đô thị loại mấy.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 04:48, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 09:47, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''.--[[Thành viên:Tò Mò|Tò Mò]] 10:24, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#<del>Đồng ý '''xóa'''. [[Thành viên:Đoàn Dũng|Đoàn Dũng]] 11:19, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)</del>
#:Rút lại ý kiến. [[Thành viên:Đoàn Dũng|Đoàn Dũng]] 16:26, ngày 10 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa vì bài này chỉ là liệt kê abc --[[Thành viên:Saigon punkid|Saigon punkid]] 23:37, ngày 8 tháng 5 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#'''Giữ''', chúng ta cũng đã có [[Danh sách thành phố của Việt Nam]].
#:Nhân đây tôi muốn đề nghị mọi người thảo luận để có một quy chuẩn cho các danh sách. Có cần chứ "các", "của" trong tên bài không?--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 03:54, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#::Tôi nghĩ là vì đã có A không có nghĩa là chúng ta phải có B. Bài này chỉ là một danh sách mà không có thêm thông tin nào. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 01:25, ngày 8 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Giữ'''--[[Thành viên:Silviculture|silvi]] 15:34, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
 
=== [[Danh sách các thành phố Lào]] ===
''Kết quả: xóa''
Tạm dừng biểu quyết và thảo luận tại [[Wikipedia:Thảo luận]]--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 19:13, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
:Biểu quyết [[Wikipedia:Thảo luận/Lưu 4#Danh sánh|kết thúc không có kết quả]] chính thức, mời mọi người tiếp tục biểu quyết. Đề nghị kéo dài biểu quyết đến ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC). [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 23:05, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
;Xóa
#'''Xóa''' vì đã có thể loại Lào. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 03:28, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Tán thành '''xóa''' vì bài này chỉ đơn giản liệt kê tên các thành phố.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 04:46, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 09:47, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''.--[[Thành viên:Tò Mò|Tò Mò]] 10:24, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Xóa, vì chất lượng kém. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 20:07, ngày 26 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Xóa. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 17:58, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#'''Giữ'''--[[Thành viên:Silviculture|silvi]] 15:34, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
 
=== [[Danh sách các vùng đại đô thị Trung Quốc]] ===
''Kết quả: xóa''
 
Tạm dừng biểu quyết và thảo luận tại [[Wikipedia:Thảo luận]]--[[Thành viên:Sparrow|Sparrow]] 19:13, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
:Biểu quyết [[Wikipedia:Thảo luận/Lưu 4#Danh sánh|kết thúc không có kết quả]] chính thức, mời mọi người tiếp tục biểu quyết. Đề nghị kéo dài biểu quyết đến ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC). [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 23:05, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
;Xóa
#'''Xóa''' vì đã có thể loại này (hay biến thành một tiêu bản). [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 03:28, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Tán thành xóa. Với số ít vùng đại đô thị như thế thì đúng là nên chuyển thành tiêu bản.--[[Thành viên:Bình Giang|Bình Giang]] 04:54, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#::Phản đối: vì danh sách trên là chủ quan và không chính thức. --[[Thành viên:Saigon punkid|Saigon punkid]] 15:01, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 09:47, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''.--[[Thành viên:Tò Mò|Tò Mò]] 10:24, ngày 2 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#'''Xoá''' --[[Thành viên:Saigon punkid|Saigon punkid]] 11:18, ngày 3 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#<del>Xóa</del>. Do chất lượng hiện nay kém. Nếu muốn giữ, cần có tiêu chuẩn về thành phố lớn của Trung Quốc và phát triển nội dung hữu ích. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 20:04, ngày 26 tháng 5 năm 2007 (UTC)
#:Rút ý kiến xóa, vì danh sách đã được bổ sung nội dung hữu ích. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 21:22, ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
;Giữ
#Giữ, vì danh sách đã được bổ sung nội dung hữu ích [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 21:22, ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC)
#Giữ. Không thấy có thể loại Đại đô thị Trung Quốc. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 17:58, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Nguyễn Văn Đương]]===
Xóa theo kết quả biểu quyết, kết thúc ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)