Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Xin cấp phép bản quyền”

cập nhật, giờ chủ yếu dùng CC BY-SA
(cập nhật, giờ chủ yếu dùng CC BY-SA)
=== Đối với văn bản ===
 
Văn bản trongđưa vào bài viết Wikipedia phải được cấp phép theo giấy phép [[Wikipedia:Nguyên văn Giấy phép TàiCreative liệuCommons TựGhi docông–Chia GNUsẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi|Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi]] (viết tắt là CC BY-SA). Các giấy phép tương thích với CC BY-SA (chẳng hạn như văn bản đã được phát hành vào phạm vi công cộng) cũng đều hợp lệ. Khi hỏi xin cấp phép, bạn nên giải thích rằng điều này có nghĩa là
#Văn bản hoặc hình ảnh có thể được tái phân phối lại và sử dụng một cách tự do.
#Nó có thể được thaychỉnh đổisửa một cách tự do, và các bản đã đượcqua thaychỉnh đổisửa đó cũng có thể lại được tái phân phối lại và sử dụng một cách tự do.
#BấtGiấy kỳphép sựCC phânBY-SA phốibắt lại nàobuộc phải ghi kèmcông, đề tên (các) theotác Nguyêngiả văntrong tàimọi liệutrường GFDLhợp.
#GFDLGiấy phép CC BY-SA cũng cho phép việctái sử dụng lại cho mục đích thương mại miễn là việc tái sử dụng lại đó cũng thuộcsẽ vềghi giấy phép GFDLlà CC BY-SA.
#Trong tất cả các trường hợp, GFDL yêu cầu phải ghi công tác giả một cách thích đáng.
#GFDL cho phép việc sử dụng lại cho mục đích thương mại miễn là việc sử dụng lại đó cũng thuộc về giấy phép GFDL.
 
Bạn cũng có thể chọn cách giải thích rằng tác giả sẽkhông khônghề từ bỏ bất kỳ quyền lợi nào của người đó khi sử dụng văn bản: ông hoặc bà tahọ vẫn được tự dothể phát hành văn bản đó ở nơi khác; hoặchọ cungcũng cấp giấythể cấp phép cho cùng đoạn văn bản đó cho một nơi khác theo một giấy phép khác. Bạn cũng có thể muốn đề cập rằng yêu cầu ghi nguyên văn của giấy phép GFDL kèm theo các bản phân phối lại sẽ khiến cho việc tái sử dụng đoạn văn bản riêng lẻ cho mục đích thương mại không thể trở thành hiện thực.
 
Nếu được thì bạn cũng nên xin bên giữ bản quyền cấp giấy phép [[Wikipedia:Nguyên văn Giấy phép Tài liệu Tự do GNU|GFDL]]. Đây cũng là một giấy phép tự do nhưng không tương thích với Wikipedia. Đa số nội dung trên Wikipedia đều được cấp phép kép, tức là cấp phép theo cả hai giấy phép CC BY-SA và GFDL này. Khi bạn đưa văn bản từ nguồn ngoài vào đây, giấy phép GFDL là không bắt buộc, nhưng nếu có thì sẽ tiện lợi hơn cho những ai muốn tái sử dụng nội dung.
 
=== Đối với hình ảnh ===
20.964

lần sửa đổi