Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tây Francia”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| date_start =
| year_start = 843
| event_end = Triều[[Vương đạitriều CapetianCapetus]] thành lập
| date_end =
| year_end = 987
248.213

lần sửa đổi