Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lepus corsicanus”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| status = VU
| status_system = IUCN3.1
| status_ref = <ref name=IUCN>Angelici, F.M., E. Randi, F. Riga & V. Trocchi (2008) {{IUCNlink|41305|Lepus corsicanus}}. In: IUCN (2008) [http://www.iucnredlist.org 2008 IUCN Red List of Threatened Species]. Downloaded on ngày 18 tháng 1 năm 2009.</ref>
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]