Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lepus corsicanus”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| status = VU
| status_system = IUCN3.1
| status_ref = <ref name=IUCN>Angelici, F.M.Randi, E. Randi& Riga, F. Riga & V2019. TrocchiLepus (2008)corsicanus. In: IUCN (2008) [http://www.iucnredlist.org 2008The IUCN Red List of Threatened Species]. Downloaded2019: one.T41305A2952954. ngàyhttps://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T41305A2952954.en. 18Downloaded thángon 112 nămApril 20092021.</ref>
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]