Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nắng đẹp Miền Nam (lần 2)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
==== Xóa ====
#{{bqx}} Chỉ có 10 bản thu thanh của bài này nên không nổi bật. Đã từng được xuất bản tờ nhạc vào năm 1957, 1959, 1961 và tái bản lại năm 1971 và 2017 tại hải ngoại + xuất hiện trên 2 chương trình Paris By Night (có 1 chương trình ghép liên khúc). [[User:Akira2112|<span style="color:#1babcc">'''AKI'''</span><span style="color:#81c9b2">'''RA'''</span>]]<sup>[[User talk:Akira2112|<span style="color:#1a86c9">'''💬'''</span>]]</sup> 10:53, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (UTC)
:"10 bản mà toàn ca sĩ lớn của nhạc vàng thu". [[User:Kantcer|'''<font color="#88B6C1" face="Segoe Script" size="4">Kantcer</font>''']] 04:35, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
==== Giữ ====