Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết/"Đồng thuận" tại Wikipedia tiếng Việt”

#{{ok}} [[Thành viên:Baoothersks|<i style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;">Martin L. King</i>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<span style="color:#D3212D">I have a dream</span>]]</sup> 13:35, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (UTC)
# {{ok}} [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 07:46, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
# {{OK}} [[User:Keo010122|<span style="white-space:nowrap;text-shadow:#16BCDA 0.3em 0.4em 1.0em,#16BCDA -0.2em -0.2em 1.0em;color:#16BCDA"><b>Keo010122</b></span>]]<sup>[[User talk:Keo010122|<font color="yellow">'''Thảo luận'''</font>]]</sup> 08:20, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 
=== Phản đối ===