Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết/"Đồng thuận" tại Wikipedia tiếng Việt”

#{{ok}} nhiều lúc tôi cũng lười lấy thời gian bắt đầu biểu quyết cộng thêm 30 ngày. [[User:CrossEF|Ame]] ([[User talk:CrossEF|thảo luận]]) 13:53, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
# {{ok}} <b style="background:#00008b;color:#fff5ee;padding:2q;border-radius:5q;">[[User:Flyplanevn27|<span style="color:white">Flyplanevn27</span>]] ([[User talk:Flyplanevn27|<span style="color:white">{{int:Talkpagelinktext}}</span>]])</b> 13:25, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)
# {{OK}} [[User:Keo010122|<span style="white-space:nowrap;text-shadow:#16BCDA 0.3em 0.4em 1.0em,#16BCDA -0.2em -0.2em 1.0em;color:#16BCDA"><b>Keo010122</b></span>]]<sup>[[User talk:Keo010122|<font color="yellow">'''Thảo luận'''</font>]]</sup> 08:24, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 
==== Phản đối ====