Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vợ ba (phim)”

Nhà phân phối phim của Mỹ ''Film Movement'' đã phát hành tác phẩm dưới dạng DVD vào ngày 12 tháng 6 năm 2020.
 
Ngoài ra, tác phẩm cũng được ra mắt tại Virtual Cinema, một chương trình triển lãm quan trọng được tổ chức bởi nhà phân phối Film Movement ở New York với Art House Convergence để đối phó với việc các rạp đóng cửa giữa đại dịch COVID-19. Ngoài ra, nhà phân phối này cũng đã phát hành tác phẩm dưới dạng DVD trên toàn thế giới.<ref name=":7" />
 
==== Đón nhận ====