Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lặp lại ký tự
== Đặc điểm ==
* Một tập tin luôn luôn kết thúc bằng 1 ký tự đặc biệt (hay dấu kết thúc) có mã [[ASCII]] là 255 ở [[hệ thập phân]]. Ký tự này thường được ký hiệu là EOF (từ chữ ''End Of File'').
* Một tập tin có thể không chứa một thông tin nào ngoại trừ tên và dấu kết thúc. Tuy nhiên, điều này không hề mâu thuẫn với định nghĩa vì bản thân tênghmhjgttgzhhjjffrsxn của tập tin cũng đã chứa thông tin. Những tập tin này gọi là '''tập tin rỗng''' hay '''tập tin trống'''.
* Độ dài (kích thước) của tập tin có thể chỉ phụ thuộc vào khả năng của [[máy tính]], khả năng của [[hệ điều hành]] cũng như vào [[phần mềm ứng dụng]] dùng nó. Đơn vị nhỏ nhất dùng để đo độ dài của tập tin là [[byte]]. Độ dài của tập tin không bao gồm độ dài của tên tập tin và dấu kết thúc.