Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VTV1”

(2402:800:6313:6F18:4B3:825F:E307:C3F8 (thảo luận): 1.1.2022: 17h00: Tin tức, 17h05: Khám phá Việt Nam, 17h20: Thương hiệu quốc gia Việt Nam, 17h30: Việt Nam hôm nay (nguồn:vtv.vn/lich-phat-song-ngay-1-thang-1-nam-2022.htm)
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Chú thích==
<references />{{VTV}}
 
[[Thể loại:Kênh địa phương]]