Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bùi Lâm”

n
Sửa tham số accessdate cũ...
n (Sửa tham số accessdate cũ...)
| trích dẫn=
| title=Bản sao đã lưu trữ
| accessdateaccess-date =ngày 31 tháng 7 năm 2011
| archive-date=ngày 11 tháng 1 năm 2012
| archive-url=https://web.archive.org/web/20120111184416/http://tapchikiemsat.org.vn/viewtopic/phap-luat-78/Nho-bac-Bui-Lam-630.html