Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ vàng”

n
Sửa tham số accessdate cũ...
(Xoá chấm)
n (Sửa tham số accessdate cũ...)
Trong các công trình kỳ quan về kiến trúc như quần thể [[kim tự tháp Khufu]] 146/233 xấp xỉ 62,66% trong đó cạnh đáy bằng 233m, [[chiều cao]] bằng 146m, kim tự tháp Mikerinos: 66/108 xấp xỉ 61,11%, trong đó cạnh đáy bằng 108m, [[chiều cao]] bằng 66m, dù những kích thước có bị sai lệch qua thời gian, song ta thấy chúng rất gần với tỷ lệ vàng. Tháp Eiffel 184.4/300.5 ≈ 61,36% trong đó [[chiều cao]] phần thân chính bằng 184,8m, chiều ngang tháp bằng 300,5m.{{fact}}
 
Tháp Rùa tại Việt Nam được cho là vẫn chịu ảnh hưởng của tỉ lệ vàng.<ref>{{chú thích web|author1=Nguyễn Khắc Thái|title=Bí ẩn về tỉ lệ "vàng" trong đời sống|url=http://genk.vn/kham-pha/bi-an-ve-ti-le-vang-trong-moi-linh-vuc-20130603114924387.chn|website=genk.vn|accessdateaccess-date = ngày 15 tháng 4 năm 2017}}</ref>
 
===Kích thước của cơ thể con người===
| url = http://www.contracosta.cc.ca.us/math/pentagrm.htm
| title = The Pentagram & The Golden Ratio
| accessdateaccess-date = ngày 1 tháng 12 năm 2007
| last = Green
| first = Thomas M.
| url = http://hypatia-lovers.com/geometry/Divine_Proportion.html
| title = Khan Amore’s Commentary on the Divine Proportion
| accessdateaccess-date = ngày 1 tháng 12 năm 2007
| last = Khan
| first = Amore
| url = http://www.championtrees.org/yarrow/phi/phi1.htm
| title = PHI: The Divine Ratio
| accessdateaccess-date = ngày 1 tháng 12 năm 2007
| last = Yarrow
| first = David