Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giải thưởng Nhà nước (Việt Nam)”

n
Sửa tham số accessdate cũ...
n (AlphamaEditor)
Thẻ: Đã được lùi sửa
n (Sửa tham số accessdate cũ...)
Thẻ: Lùi lại thủ công
==Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật==
{{xem thêm|Danh sách Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật}}
Giải thưởng về Văn học Nghệ thuật được trao cho tác giả của các lĩnh vực âm nhạc, văn học, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, điện ảnh, văn nghệ dân gian và kiến trúc<ref name='bvhttdl2010'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |date = [[27 tháng 5]] năm [[2010]] |url = http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/dhnn/vb/6/index.html |title = Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật |accessdateaccess-date = ngày 14 tháng 3 năm 2013 |archive-date = ngày 5 tháng 11 năm 2013 |archive-url = https://web.archive.org/web/20131105195353/http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/dhnn/vb/6/index.html }}</ref>. [[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)|Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch]] là Bộ chủ trì thành lập Hội đồng Giải thưởng để tư vấn cho Thủ tướng trình danh sách lên Chủ tịch nước phê duyệt.
 
Cho đến nay, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật được ký quyết định trao tặng vào các năm 2001<ref name='bvhttdl2001'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |date = [[21 tháng 8]] năm [[2001]] |url = http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/dhnn/vb/18/index.html |title = Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Giải thưởng Nhà nước về việc tặng Giải thưởng Nhà nước |accessdateaccess-date = ngày 14 tháng 3 năm 2013 |archive-date = ngày 5 tháng 11 năm 2013 |archive-url = https://web.archive.org/web/20131105195156/http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/dhnn/vb/18/index.html }}</ref>, 2007<ref name='bvhttdl2007'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |url = http://cinet.gov.vn/sukienVH/giaithuonghcm/gthcm.htm |title = Danh sách các tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước |accessdateaccess-date = ngày 14 tháng 3 năm 2013 |archive-date = ngày 21 tháng 4 năm 2013 |archive-url = https://www.webcitation.org/6G2fTjA9r?url=http://cinet.gov.vn/sukienVH/giaithuonghcm/gthcm.htm |url-status=dead }}</ref>, 2012<ref name='bvhttdl2012'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |date = [[15 tháng 5]] năm [[2012]] |url = http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/tintuc-sukien/quyet-dinh-cua-chu-tich-nuoc-ve-viec-tang-cac-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc.html |title = Quyết định của Chủ tịch Nước về việc tặng các Danh hiệu vinh dự Nhà nước |accessdateaccess-date = ngày 14 tháng 3 năm 2013 |archive-date = ngày 3 tháng 11 năm 2012 |archive-url = https://web.archive.org/web/20121103170745/http://bvhttdl.gov.vn/vn/tintuc-sukien/quyet-dinh-cua-chu-tich-nuoc-ve-viec-tang-cac-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc.html }}</ref>, 2017<ref name='bvhttdl2017'>{{Chú thích thông cáo báo chí |publisher = Báo Nhân Dân |date = [[20 tháng 5]] năm [[2017]] |url = http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32930102-trao-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-ve-van-hoc-nghe-thuat.html |title = Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật |accessdateaccess-date = ngày 18 tháng 9 năm 2018}}</ref>.
 
== Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ ==
Giải thưởng về Khoa học Công nghệ được trao cho các lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học y dược, Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật, Khoa học nông nghiệp và An ninh - quốc phòng. Riêng lĩnh vực An ninh - quốc phòng không được công bố chi tiết tên công trình và tác giả vì lý do an ninh<ref name='hcmnn9610' />. Giải thưởng Khoa học Công nghệ do [[Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam)|Bộ Khoa học và Công nghệ]] chịu trách nhiệm tổ chức Hội đồng Giải thưởng.
 
Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đã có ba đợt trao giải gồm các năm 2000, 2005 và 2010<ref name='hcmnn9610'>{{Chú thích sách| tác giả = Bộ Khoa học và Công nghệ - Tạp chí hoạt động Khoa học| tựa đề = Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ (1996-2010)| năm gốc = 2012| url = http://tchdkh.org.vn/files/12-giai-thuong.pdf| định dạng = PDF| ngày truy cập = ngày 14 tháng 3 năm 2013| năm = 2012| nhà xuất bản = Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật| nơi = Hà Nội| 10 = | title = Bản sao đã lưu trữ| accessdateaccess-date = ngày 14 tháng 3 năm 2013 | archive-date = ngày 9 tháng 3 năm 2013 | archive-url = https://web.archive.org/web/20130309051750/http://tchdkh.org.vn/files/12-giai-thuong.pdf}}</ref>.
 
==Chú thích==