Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Sandbox”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
border-bottom: 0;
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Chỉ đường cho bạn</h2>
 
}}
<center>
{{{!}}
{{!}}
<div style="width:100%;position:relative;text-align:left">[[Image:BlankMap-World gray.svg|center|300px]]
{{Image label small|x=0.23|y=0.13|scale={{{width|400}}}|text=<center>[[National Museum of Mali|Mali]]<br>&nbsp;•</center>}}
{{Image label small|x=0.31|y=0.08|scale={{{width|400}}}|text=<center>[[Bảo tàng Quốc gia Bardo|Bardo]]<br>&nbsp;•</center>}}
{{Image label small|x=0.04|y=0.07|scale={{{width|400}}}|text=<center>[[Fine Arts Museums of San Francisco|San Francisco]]<br>• &nbsp;</center>}}
{{Image label small|x=0.08|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text=[[National Gallery of Art|National<br>Gallery]]}}
{{Image label small|x=0.16|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text=&nbsp;•}}
{{Image label small|x=0.18|y=0.10|scale={{{width|400}}}|text=•&nbsp;[[Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan|Metropolitan]]}}
{{Image label small|x=0.595|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text=•&nbsp;[[Bảo tàng Quốc gia Tokyo|Tōkyō]]}}
{{Image label small|x=0.405|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text=<center>• &nbsp;<br>[[National Museum of Iran|Iran]]</center>}}
{{Image label small|x=0.537|y=0.153|scale={{{width|400}}}|text=<center>• &nbsp;<br>[[Bảo tàng Cố cung Quốc gia|Cố cung]]</center>}}
{{Image label small|x=0.20|y=0.03|scale={{{width|400}}}|text=[[Montreal Museum of Fine Arts|Montreal]]<br>• &nbsp; [[National Gallery of Canada|Canada]]}}
{{Image label small|x=0.21|y=0.265|scale={{{width|400}}}|text=•&nbsp;[[Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires)|Argentine]]}}
{{Image label small|x=0.30|y=0.08|scale={{{width|400}}}|text=•&nbsp;[[National Museum of Fine Arts of Algiers|Algiers]]}}
</div>
{{!}}}
</center>
| sửa =
| màu nền = #f5f5ff
{{Hộp màu thay thế
| đề mục = Có người đã nói...
| nội dung = Nội dung
<div align="center">
<font face="Georgia" color="#FF8080" style="font-size: 150%; vertical-align:texttop;">
« '''La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir.''' »<br><br>
<font style="font-size: 80%; vertical-align:texttop;"> '''[[Léonard de Vinci]]'''
</font></font>
</div>
| sửa =
| màu nền = #f5f5ff
{{Hộp màu thay thế
| đề mục = Thể loại
| nội dung = <categorytree depth=01>Nghệ thuật</categorytree>
| sửa =
| màu nền = #f5f5ff