Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Sandbox”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
* '''[[Châu Úc]]''' :
 
</div></div>
{{Colored bar
|titre-couleur-fond=#C8D8FF
|titre=<h2 style="font-variant: small-caps;
letter-spacing: .01em;
display: inline;
border-bottom: 0;
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Giải thưởng nghệ thuật</h2>
}}
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng âm nhạc|Âm nhạc]]''' :
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng hội họa|Hội họa]]''' :
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng điện ảnh|Điện ảnh]]''' :
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng văn học|Văn học]]''' :
</div></div>
</div>
| sửa =
| màu nền = #f5f5ff