Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Sandbox”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Nghệ sĩ trứ danh</h2>
}}
<p style="padding: 0rem 0.5rem;">[[Leonardo da Vinci]] - [[Ludwig van Beethoven]]</p>
 
 
{{Colored bar