Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Khám phá thế giới nghệ thuật”

Trang mới: “{{Hộp màu thay thế | đề mục = Khám phá thế giới nghệ thuật | nội dung =<div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex: 1 1 25em;"> {{Colored bar |titre-couleur-fond=#C8D8FF |titre=<h2 style="font-variant: small-caps; letter-spacing: .01em; display: inline; border-bottom: 0; margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Lịch sử nghệ thuật</h2> }} {{{!}} width…”
(Trang mới: “{{Hộp màu thay thế | đề mục = Khám phá thế giới nghệ thuật | nội dung =<div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex: 1 1 25em;"> {{Colored bar |titre-couleur-fond=#C8D8FF |titre=<h2 style="font-variant: small-caps; letter-spacing: .01em; display: inline; border-bottom: 0; margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Lịch sử nghệ thuật</h2> }} {{{!}} width…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)