Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Sandbox”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Cổng thông tin:Nghệ thuật/Thanh điều hướng}}
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; flex-direction: row; justify-content: space-between; align-items: flex-start;">
<div style="flex-basis: 15em; flex-grow: 1;">
{{Colored bar
| title-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Cổng thông tin:{{BASEPAGENAME}}/Sandbox|FFF|000}}
| title-background-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Cổng thông tin:{{BASEPAGENAME}}/Sandbox|36C|FCFCFC}}
| icon = Logo portail wikipédia.svg
| title = Cổng thông tin
| link = Cổng thông tin:{{BASEPAGENAME}}
}}</div>
<div style="flex-basis: 15em; flex-grow: 1;">
{{Colored bar
| title-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Wikipedia:Dự án/{{BASEPAGENAME}}|FFF|000}}
| title-background-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Portail:{{BASEPAGENAME}}|D33|FCFCFC}}
| icon = Circle-icons-tools.svg
| title = Dự án
| link = Wikipedia:Dự án/{{BASEPAGENAME}}
}}</div>
<div style="flex-basis: 15em; flex-grow: 1;">
{{Colored bar
| title-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Thể loại:{{BASEPAGENAME}}|FFF|000}}
| title-background-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Portail:{{BASEPAGENAME}}|00AF89|FCFCFC}}
| icon = Circle-icons-frames.svg
| title = Thể loại
| link = :Thể loại:{{BASEPAGENAME}}
}}</div>
<div style="flex-basis: 15em; flex-grow: 1;">
{{Colored bar
| title-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Wikipedia:Dự án/{{BASEPAGENAME}}/Trang phổ biến|FFF|000}}
| title-background-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Portail:{{BASEPAGENAME}}|00AF89|FCFCFC}}
| icon = Circle-icons-trends.svg
| title = Trang nổi bật
| link = Wikipedia:Dự án/{{BASEPAGENAME}}/Trang phổ biến
}}</div>
<div style="flex-basis: 15em; flex-grow: 1;">
{{Colored bar
| title-color = #000
| title-background-color = #{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Thảo luận Wikipedia:Dự án/{{BASEPAGENAME}}|FC3|FCFCFC}}
| icon = Circle-icons-chat.svg
| title = Thảo luận
| link = Thảo luận Wikipedia:Dự án/{{BASEPAGENAME}}
}}</div></div>
<div style="background-color: #EAEAFF; flex: 1 1 auto;
border: 0px solid #f5f5ff; border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 0.3rem #8898BF;
}}
</div>
{{Cổng thông tin:Nghệ thuật/Khám phá}}
{{Hộp màu thay thế
| đề mục = Khám phá thế giới nghệ thuật
| nội dung =<div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap;">
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex: 1 1 25em;">
{{Colored bar
|titre-couleur-fond=#C8D8FF
|titre=<h2 style="font-variant: small-caps;
letter-spacing: .01em;
display: inline;
border-bottom: 0;
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">[[Lịch sử nghệ thuật]]</h2>
}}
 
{{{!}} width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background-color:transparent;"
{{!}} width="10%" valign="center"{{!}} [[Image:064 Pintures de la cova dels Moros, exposició al Museu de Gavà.JPG|70px|center]]
{{!}} width="90%" valign="top" {{!}}
<h3> '''[[Thời tiền sử]]''' </h3>
[[Nghệ thuật trên đá]] - [[Tranh hang động|hang động]]
{{!}}-
{{!}} [[Image:Pantaleon 001.jpg|70px|center]]
{{!}} <h3> '''[[Thời kỳ cổ đại|Thời cổ đại]]''' </h3>
[[Nghệ thuật Hy Lạp cổ]] - [[Nghệ thuật Ai Cập cổ đại|Ai Cập cổ]]
{{!}}-
{{!}} [[Image:Pantaleon 001.jpg|70px|center]]
{{!}} <h3> '''[[Trung đại|Thời trung đại]]''' </h3>
[[Nghệ thuật Chămpa]] - [[Nghệ thuật Byzantine|Byzantine]] - [[Nghệ thuật Romanesque|Romanesque]] - [[Nghệ thuật Gothic|Gothic]]
{{!}}-
{{!}} [[Image:Pantaleon 001.jpg|70px|center]]
{{!}} <h3> '''[[Thời kỳ cận đại|Thời cận đại]]''' </h3>
[[Nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng|Nghệ thuật Phục Hưng]]
{{!}}-
{{!}} [[Image:Pantaleon 001.jpg|70px|center]]
{{!}} <h3> '''[[Nghệ thuật đương đại|Thời hiện đại]]''' </h3>
[[Mỹ thuật đường phố|Nghệ thuật đường phố]]
{{!}}}
</div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex: 1 1 25em;">
{{Colored bar
|titre-couleur-fond=#C8D8FF
|titre=<h2 style="font-variant: small-caps;
letter-spacing: .01em;
display: inline;
border-bottom: 0;
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Nghệ thuật trên thế giới</h2>
}}
 
* '''[[Châu Á]]''' : [[Nghệ thuật Việt Nam|Việt Nam]] - [[Nghệ thuật Trung Quốc|Trung Quốc]]
 
* '''[[Châu Âu]]''' : [[Nghệ thuật Ba Lan|Ba Lan]] - [[Nghệ thuật Hungary|Hungary]] - [[Nghệ thuật Séc|Séc]] - [[Nghệ thuật Síp|Síp]]
 
* '''[[Châu Mỹ]]''' : [[Nghệ thuật México|México]]
 
* '''[[Châu Phi]]''' : [[Nghệ thuật Akan|Akan]]
 
* '''[[Châu Úc]]''' :
 
{{Colored bar
|titre-couleur-fond=#C8D8FF
|titre=<h2 style="font-variant: small-caps;
letter-spacing: .01em;
display: inline;
border-bottom: 0;
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Giải thưởng nghệ thuật</h2>
}}
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng âm nhạc|Âm nhạc]]''' :
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng hội họa|Hội họa]]''' :
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng điện ảnh|Điện ảnh]]''' :
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng văn học|Văn học]]''' :
</div>
</div>
| sửa =
| màu nền = #f5f5ff
| màu viền = #8693EE
| màu bóng = #8898BF
| màu đường kẻ tiêu đề = #8693EE
| bo viền = 5px
| bo nội dung = 5px
| kích thước viền = 0
| flex = 1 1 auto
}}
<div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap;">
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex: 3 1 25em;">