Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Dự án”

Trang mới: “{{Hộp màu thay thế | đề mục = Dự án | nội dung = <div class="mobile" style="margin-top: 48px; display: flex; flex-direction: row; justify-content: center;"> <div class="mobile" style="border-top:3px double #BBB; width: 100%;"> </div> <div class="mobile" style="width: 48px; margin: -24px 1rem 0 1rem;">48px|link=</div> <div class="mobile" style="border-top:3px double #BBB; width: 100%;"> </div> </div> <div style="pa…”
(Trang mới: “{{Hộp màu thay thế | đề mục = Dự án | nội dung = <div class="mobile" style="margin-top: 48px; display: flex; flex-direction: row; justify-content: center;"> <div class="mobile" style="border-top:3px double #BBB; width: 100%;"> </div> <div class="mobile" style="width: 48px; margin: -24px 1rem 0 1rem;">48px|link=</div> <div class="mobile" style="border-top:3px double #BBB; width: 100%;"> </div> </div> <div style="pa…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)