Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Khám phá”

Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
Thẻ: Xóa đổi hướng Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Hộp màu thay thế
#đổi [[Cổng thông tin:Nghệ thuật/Khám phá thế giới nghệ thuật]]
| đề mục = Khám phá
 
| nội dung = {{Colored bar
{{R from move}}
|titre-couleur-fond=#C8D8FF
|titre=<h2 style="font-variant: small-caps;
letter-spacing: .01em;
display: inline;
border-bottom: 0;
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Hình ảnh ngẫu nhiên</h2>
}}
[[File:Companhia Brasileira de Ópera - violin.jpg|center|300x300px]]<center>Companhia Brasileira de Ópera</center>
{{Colored bar
|titre-couleur-fond=#C8D8FF
|titre=<h2 style="font-variant: small-caps;
letter-spacing: .01em;
display: inline;
border-bottom: 0;
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">Chỉ đường cho bạn</h2>
}}
<center>
{{{!}}
{{!}}
<div style="width:100%;position:relative;text-align:left">[[Image:BlankMap-World gray.svg|center|300px]]
{{Image label small|x=0.23|y=0.13|scale={{{width|400}}}|text=<center>[[National Museum of Mali|Mali]]<br>&nbsp;•</center>}}
{{Image label small|x=0.31|y=0.08|scale={{{width|400}}}|text=<center>[[Bảo tàng Quốc gia Bardo|Bardo]]<br>&nbsp;•</center>}}
{{Image label small|x=0.04|y=0.07|scale={{{width|400}}}|text=<center>[[Fine Arts Museums of San Francisco|San Francisco]]<br>• &nbsp;</center>}}
{{Image label small|x=0.08|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text=[[National Gallery of Art|National<br>Gallery]]}}
{{Image label small|x=0.16|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text=&nbsp;•}}
{{Image label small|x=0.18|y=0.10|scale={{{width|400}}}|text=•&nbsp;[[Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan|Metropolitan]]}}
{{Image label small|x=0.595|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text=•&nbsp;[[Bảo tàng Quốc gia Tokyo|Tōkyō]]}}
{{Image label small|x=0.405|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text=<center>• &nbsp;<br>[[National Museum of Iran|Iran]]</center>}}
{{Image label small|x=0.537|y=0.153|scale={{{width|400}}}|text=<center>• &nbsp;<br>[[Bảo tàng Cố cung Quốc gia|Cố cung]]</center>}}
{{Image label small|x=0.20|y=0.03|scale={{{width|400}}}|text=[[Montreal Museum of Fine Arts|Montreal]]<br>• &nbsp; [[National Gallery of Canada|Canada]]}}
{{Image label small|x=0.21|y=0.265|scale={{{width|400}}}|text=•&nbsp;[[Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires)|Argentine]]}}
{{Image label small|x=0.30|y=0.08|scale={{{width|400}}}|text=•&nbsp;[[National Museum of Fine Arts of Algiers|Algiers]]}}
</div>
{{!}}}
</center>
| sửa =
| màu nền = #f5f5ff
| màu viền = #8693EE
| màu bóng = #8898BF
| màu đường kẻ tiêu đề = #8693EE
| bo viền = 5px
| bo nội dung = 5px
| kích thước viền = 0
| flex = 1 1 auto
}}