Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Khám phá thế giới nghệ thuật”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
}}
<p style="padding: 0rem 0.5rem;">
* '''[[Châu Á]]''' : [[:Thể loại:Nghệ thuật Afghanistan|Afghanistan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Armenia|Armenia]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Azerbaijan|Azerbaijan]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật ở Ấn Độ|Ấn Độ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất|Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Đài Loan|Đài Loan]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Gruzia|Gruzia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Indonesia|Indonesia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Iran|Iran]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Iraq|Iraq]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Israel|Israel]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Jordan|Jordan]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Kazakhstan|Kazakhstan]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Kuwait|Kuwait]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Kyrgyzstan|Kyrgyzstan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Lào|Lào]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Liên Xô|Liên Xô]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Malaysia|Malaysia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Mông Cổ|Mông Cổ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Myanmar|Myanmar]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Nepal|Nepal]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Nga|Nga]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Nhật Bản|Nhật Bản]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Pakistan|Pakistan]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Palestine|Palestine]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Philippines|Philippines]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Singapore|Singapore]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Syria|Syria]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Tajikistan|Tajikistan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Tây Tạng|Tây Tạng]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Thái Lan|Thái Lan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Thổ Nhĩ Kỳ|Thổ Nhĩ Kỳ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật CHDCND Triều Tiên|CHDCND Triều Tiên]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Triều Tiên|Triều Tiên]] - [[Nghệ thuật Trung Quốc|Trung Quốc]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Turkmenistan|Turkmenistan]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Uzbekistan|Uzbekistan]]‎ - [[Nghệ thuật Việt Nam|Việt Nam]]
<br>
* '''[[Châu Âu]]''' : [[:Thể loại:Nghệ thuật Albania|Albania]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Andorra|Andorra]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Vương quốc Liên hiệp Anh|Vương quốc Liên hiệp Anh]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Áo|Áo]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Armenia|Armenia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Azerbaijan|Azerbaijan]] - [[Nghệ thuật Ba Lan|Ba Lan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Belarus|Belarus]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Bỉ|Bỉ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Bosna và Hercegovina|Bosna và Hercegovina]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Bồ Đào Nha|Bồ Đào Nha]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Bulgaria|Bulgaria]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Croatia|Croatia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Đức|Đức]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Estonia|Estonia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Gruzia|Gruzia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Hà Lan|Hà Lan]]‎ - [[Nghệ thuật Hungary|Hungary]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Hy Lạp|Hy Lạp]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Iceland|Iceland]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Kazakhstan|Kazakhstan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Latvia|Latvia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Liechtenstein|Liechtenstein]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Liên Xô|Liên Xô]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Litva|Litva]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Luxembourg|Luxembourg]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Macedonia|Macedonia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Malta|Malta]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Monaco|Monaco]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Montenegro|Montenegro]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Nga|Nga]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Pháp|Pháp]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Phần Lan|Phần Lan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật România|România]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật San Marino|San Marino]]‎ - [[Nghệ thuật Séc|Séc]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Serbia|Serbia]]‎ - [[Nghệ thuật Síp|Síp]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Slovakia|Slovakia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Slovenia|Slovenia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật ở Tây Ban Nha|ở Tây Ban Nha]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Thổ Nhĩ Kỳ|Thổ Nhĩ Kỳ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật ở Thụy Điển|ở Thụy Điển]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Thụy Sĩ|Thụy Sĩ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Ukraina|Ukraina]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Ý|Ý]]
<br>
* '''[[Châu Mỹ]]''' : [[:Thể loại:Nghệ thuật Argentina|Argentina]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Brasil|Brasil]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Canada|Canada]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Chile|Chile]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Colombia|Colombia]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Costa Rica|Costa Rica]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Ecuador|Ecuador]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Haiti|Haiti]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Jamaica|Jamaica]]‎‎ - [[Nghệ thuật México|México]]‎‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Mỹ|Mỹ]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Uruguay|Uruguay]]‎
 
* '''[[Châu Phi]]''' : [[Nghệ thuật Akan|Akan]]
* '''[[Châu Âu]]''' : [[:Thể loại:Nghệ thuật Albania|Albania]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Andorra|Andorra]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Vương quốc Liên hiệp Anh|Vương quốc Liên hiệp Anh]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Áo|Áo]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Armenia|Armenia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Azerbaijan|Azerbaijan]] - [[Nghệ thuật Ba Lan|Ba Lan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Belarus|Belarus]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Bỉ|Bỉ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Bosna và Hercegovina|Bosna và Hercegovina]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Bồ Đào Nha|Bồ Đào Nha]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Bulgaria|Bulgaria]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Croatia|Croatia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Đức|Đức]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Estonia|Estonia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Gruzia|Gruzia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Hà Lan|Hà Lan]]‎ - [[Nghệ thuật Hungary|Hungary]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Hy Lạp|Hy Lạp]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Iceland|Iceland]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Kazakhstan|Kazakhstan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Latvia|Latvia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Liechtenstein|Liechtenstein]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Liên Xô|Liên Xô]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Litva|Litva]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Luxembourg|Luxembourg]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Macedonia|Macedonia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Malta|Malta]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Monaco|Monaco]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Montenegro|Montenegro]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Nga|Nga]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Pháp|Pháp]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Phần Lan|Phần Lan]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật România|România]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật San Marino|San Marino]]‎ - [[Nghệ thuật Séc|Séc]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Serbia|Serbia]]‎ - [[Nghệ thuật Síp|Síp]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Slovakia|Slovakia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Slovenia|Slovenia]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật ở Tây Ban Nha|ở Tây Ban Nha]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Thổ Nhĩ Kỳ|Thổ Nhĩ Kỳ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật ở Thụy Điển|ở Thụy Điển]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Thụy Sĩ|Thụy Sĩ]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Ukraina|Ukraina]] - [[:Thể loại:Nghệ thuật Ý|Ý]]
 
* '''[[Châu Mỹ]]''' : [[:Thể loại:Nghệ thuật Argentina|Argentina]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Brasil|Brasil]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Canada|Canada]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Chile|Chile]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Colombia|Colombia]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Costa Rica|Costa Rica]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Ecuador|Ecuador]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Haiti|Haiti]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Jamaica|Jamaica]]‎‎ - [[Nghệ thuật México|México]]‎‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Mỹ|Mỹ]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Uruguay|Uruguay]]‎
 
* '''[[Châu Phi]]''' : [[Nghệ thuật Akan|Akan]]
</p>
{{Colored bar
}}
<p style="padding: 0rem 0.5rem;">
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng âm nhạc|Âm nhạc]]''' : [[APAN Music Awards|APAN]] - [[Fryderyk]] - [[Giải Grammy|Grammy]] - [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống hiến]] - [[TRL Awards|TRL]] - [[Gaon Chart Music Awards|Gaon Chart]] - [[Genie Music Awards|Genie]] - [[Giải thưởng Âm nhạc Châu Á Mnet|Mnet]] - [[Giải thưởng Âm nhạc Hàn Quốc|KMA]] - [[Giải thưởng âm nhạc Seoul|Seoul]] - [[Golden Disc Awards|GDA]] - [[Giải thưởng Âm nhạc Melon|Melon]] - [[Mnet 20's Choice Awards|Mnet 20's Choice]] - [[Giải thưởng Bài hát Việt|Bài hát Việt]] - [[Làn Sóng Xanh]] - [[Giải Brit|Brit]] - [[Giải Mercury|Mercury]] - [[Top Chinese Music Awards|Top Chinese]] - [[Giải thưởng âm nhạc Shortlist|Shortlist]] - [[Giải Video âm nhạc của MTV|VMAs]]
<br>
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng điện ảnh|Điện ảnh]]''' : [[Giải thưởng Điện ảnh châu Âu|Châu Âu]] - [[Giải thưởng điện ảnh châu Á|Châu Á]] - [[Giải thưởng điện ảnh Daejong|Daejong]] - [[Giải thưởng nghệ thuật Baeksang|Baeksang]] - [[Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh|Rồng Xanh]] - [[Giải Oscar|Oscar]] - [[Giải Sao Thổ|Sao Thổ]] - [[Giải Quả cầu vàng|Quả cầu vàng]] - [[Giải Annie|Annie]] - [[Giải Satellite|Satellite]] - [[Giải Mâm xôi vàng|Mâm xôi vàng]] - [[Giải Emmy|Emmy]] - [[Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông|Kim Tượng]] - [[Giải César|César]] - [[Giải Goya|Goya]] - [[Giải Cánh diều|Cánh diều]] - [[Liên hoan phim Việt Nam|Bông sen vàng]] - [[Giải Kim Kê|Kim Kê]] - [[Giải Bách Hoa|Bách Hoa]] - [[Giải Hoa Biểu|Hoa Biểu]]
<br>
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng văn học|Văn học]]''' : [[Giải thưởng Văn học Đông Nam Á|Đông Nam Á]] - [[Giải E.T.A. Hoffmann|E.T.A. Hoffmann]] - [[Giải Georg Büchner|Georg Büchner]] - [[Giải sách thiếu nhi Bắc Âu|Sách thiếu nhi Bắc Âu]] - [[Giải Tucholsky|Tucholsky]] - [[Giải văn học của Hội đồng Bắc Âu|Bắc Âu]] - [[Giải Kleist|Kleist]] - [[Giải thưởng Hội chợ sách Leipzig|Leipzig]] - [[Prix Voltaire]] - [[Giải Sách Thụy Sĩ|Thụy Sĩ]] - [[Giải tưởng niệm Schiller|Schiller]] - [[Giải Somerset Maugham|Somerset Maugham]]
<br>
 
* '''[[:Thể loại:Giải thưởng mỹ thuật|Mỹ thuật]]''' : [[Ảnh Báo chí của Năm]] - [[Giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới]] - [[Giải Pulitzer|Pulitzer]]
<br>
 
* '''Khác''' : [[Giải BET|BET]] - [[Giải thưởng La Mã|La Mã]] - [[Giải thưởng Hồ Chí Minh|Hồ Chí Minh]] - [[Giải thưởng Sarah Siddons|Sarah Siddons]] - [[Giải Thanh Tâm|Thanh Tâm]]
</p></div></div>
| sửa =