Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Khám phá thế giới nghệ thuật”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<br>
'''[[Châu Mỹ]]''' : [[:Thể loại:Nghệ thuật Argentina|Argentina]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Brasil|Brasil]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Canada|Canada]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Chile|Chile]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Colombia|Colombia]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Costa Rica|Costa Rica]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Ecuador|Ecuador]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Haiti|Haiti]]‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Jamaica|Jamaica]]‎‎ - [[Nghệ thuật México|México]]‎‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Mỹ|Mỹ]]‎‎ - [[:Thể loại:Nghệ thuật Uruguay|Uruguay]]‎
<br>
 
'''[[Châu Phi]]''' : [[Nghệ thuật Akan|Akan]]
</p>