Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Khám phá”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| label2 = [[Bảo tàng Cố cung Quốc gia|Cố cung]]
| mark2size = 5
| pos2 = rightbottom
| lat2_deg = 25 | lat2_min = 06
| lon2_deg = 121 | lon2_min = 32
| label3 = [[Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan|Metropolitan]]
| mark3size = 5
| pos3 = left
| lat3_deg = 40 | lat2_min = 46
| lon3_deg = -73 | lon2_min = -57
| label4 = [[Bảo tàng Quốc gia Bardo|Bardo]]
| mark4size = 5
| pos4 = bottom
| lat4_deg = 36 | lat2_min = 48
| lon4_deg = 10 | lon2_min = 8
| label5 = [[Viện bảo tàng Louvre|Louvre]]
| mark5size = 5
| pos5 = left
| lat5_deg = 48 | lat2_min = 51
| lon5_deg = 2 | lon2_min = 20
| label6 = [[Bảo tàng Quốc gia Luân Đôn|Luân Đôn]]
| mark6size = 5
| pos6 = top
| lat6_deg = 51 | lat2_min = 30
| lon6_deg = 0 | lon2_min = -7
| label7 = {{nowrap|[[Đảo Bảo tàng]]}}
| mark7size = 5
| pos7 = right
| lat7_deg = 52 | lat2_min = 31
| lon7_deg = 13 | lon2_min = 23
| label8 = [[Bảo tàng Cố cung|Cố cung]]
| mark8size = 5
| pos8 = left
| lat8_deg = 39 | lat2_min = 54
| lon8_deg = 116 | lon2_min = 23
}}
{{-}}