Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Nghệ thuật/Khám phá”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
display: inline;
border-bottom: 0;
margin: -0.4rem 0rem 0.5rem 0rem;">ChỉĐi đường cho bạnđâu...</h2>
}}
<h3 style="float:center">Viện bảo tàng trên thế giới</h3>