Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

n
Sửa tham số accessdate cũ...
n (Sửa liên kết chết...)
n (Sửa tham số accessdate cũ...)
*Phía bắc giáp xã [[Phong Thạnh A]].
 
Phường Hộ Phòng có diện tích 11,95&nbsp;km², dân số năm 2019 là 16.761 người, mật độ dân số đạt 1.404 người/km².<ref name="TBL2019">{{Chú thích web |url =https://baclieu.gov.vn/documents/20121/0/K%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+KTXH+53+DTTS.2019+t%E1%BB%89nh+B%E1%BA%A1c+Li%C3%AAu.rar/694efc8c-3fca-12cf-5d8d-1f88d768ca37?t=1607329298603|title = ''Dân số cấp xã đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Bạc Liêu'' |accessdateaccess-date = ngày 7 tháng 12 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref>
 
== Hành chính==
Ngày [[6 tháng 11]] năm [[1996]], Quốc hội ban hành Nghị quyết<ref name=NQ-QH>{{Chú thích web|url=https://sonoivu.backan.gov.vn/DocumentLibrary/b33387088f2ff76e/6-11-1996.doc|tựa đề= Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chín một số tỉnh |tác giả=|họ=|tên=|ngày= 6 tháng 11 năm 1996 |website= Thư viện pháp luật |url lưu trữ=https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-chia-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-tinh-40091.aspx|ngày lưu trữ= 6 tháng 11 năm 1996 |url hỏng=|ngày truy cập= 17 tháng 11 năm 2021}}</ref> về việc chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh [[Bạc Liêu]] và tỉnh [[Cà Mau]]. Khi đó, thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
 
Ngày [[2 tháng 8]] năm [[2013]], Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 717/QĐ-BXD công nhận đô thị Giá Rai - Hộ Phòng là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại IV|đô thị loại IV]].<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-717-QD-BXD-nam-2013-cong-nhan-do-thi-Ho-Phong-Bac-Lieu-loai-IV-205239.aspx|title=Quyết định 717/QĐ-BXD năm 2013 về việc công nhận đô thị Hộ Phòng - Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|url-status=|accessdateaccess-date =}}</ref>
 
Ngày [[15 tháng 5]] năm [[2015]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 930/NQ-UBTVQH13<ref name="NQ930">Nghị quyết 930/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về việc thành lập thị xã Giá Rai và 03 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu</ref><ref name=04/NQ-HĐND>{{Chú thích web|url=https://dbnd.baclieu.gov.vn/documents/57127/1043037/NQ04-NQ-HDND-KH11-VIII.pdf/bdb290ac-5e23-97da-7c3b-a641c8ac10a8|tựa đề=Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Giá Rai và các phường thuộc nội thị|ngày= 15 tháng 5 năm 2015|website=Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu|url-status=live}}</ref> về việc thành lập phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng.