Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Tất Nhiên”

n (Sửa thể loại... (câu hỏi?))
 
*Khi nào em vượt biển (tự sáng tác)
*Như màu nắng sân trường (tự sáng tác)
*Paris thu khúc (tự sáng tác)
*Sài Gòn trên đường Nguyễn Du (tự sáng tác)
*Sông chiều áo trắng (tự sáng tác)
*ParisThoáng thurụng khúcmột vì sao (tự sáng tác)
*Trên nát tan tôi (tự sáng tác)
*Thà như giọt mưa (Phạm Duy)
*Nỗi sầu khổ dịu dàng (Nguyễn Hữu Nghĩa)
*Lời buộc ràng trăm năm (Nguyễn Hữu Nghĩa)
*Mười năm bên đời ta (Nguyễn Hữu Nghĩa)
*Như những hoàng hôn (Nguyễn Hữu Nghĩa)
*Xin chở tình ta theo (Nguyễn Hữu Nghĩa)
*Con sáo sang sông (Võ Tá Hân)
 
==Chú thích==