Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên”

n
Đã khóa “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
Không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))