Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ghost (nền tảng blog)”

(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.0997216 using AWB)
Vào ngày 29 tháng 4 năm 2013, John O'Nolan đã phát hành một video về nguyên mẫu ban đầu cho chiến dịch [[gọi vốn cộng đồng]] trên Kickstarter với mục tiêu 25.000 bảng Anh để tài trợ cho việc hoàn thành công việc phát triển ban đầu. Dự án đã đạt mục tiêu trong vòng 11 giờ và tiếp tục đạt tổng cộng 196.362 bảng Anh trong suốt 29 ngày diễn ra chiến dịch. Dự án nhận được sự ủng hộ của các cá nhân lẫn sự tài trợ từ các công ty. Những người ủng hộ đáng chú ý bao gồm Seth Godin, Leo Babauta, Darren Rowse, Tucker Max, các công ty lớn như Woo-Themes, Envato và [[Microsoft]].
 
Vào ngày 19 tháng 9 năm 2013, phiên bản đầu tiên của Ghost được phát hành với tên mã là Kerouac,<ref>{{chú thích web|title=Ghost 0.3 - Kerouac|url=http://blog.ghost.org/launch/|publisher=Ghost Foundation|access-date =ngày 29 tháng 12 năm 2014}}</ref>, dành cho những người đã ủng hộ chiến dịch Kickstarter.<ref>{{chú thích báo|last=Hern|first=Alex|title=Ghost: the UK blogging platform that won't and can't sell out to Facebook|url=https://www.theguardian.com/technology/2013/sep/23/ghost-uk-blogging-platform-facebook|access-date =ngày 29 tháng 12 năm 2014|newspaper=The Guardian|date=ngày 23 tháng 9 năm 2013}}</ref>
 
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2013, mã nguồn Ghost được công khai trên [[GitHub]]<ref>{{chú thích web|title=Ghost Repository - Github|url=https://github.com/TryGhost/Ghost|publisher=Github|access-date =ngày 29 tháng 12 năm 2014}}</ref> với phiên bản 0.3.3 - chủ yếu là sửa lỗi và cập nhật bảo mật.<ref>{{chú thích web|title=Ghost Launches to The Public|url=http://blog.ghost.org/public-launch/|publisher=Ghost Foundation|access-date =ngày 29 tháng 12 năm 2014}}</ref>