Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin:Hoa su nha nang.jpeg”

n
Task 21: Làm đẹp bản mẫu và kiểm duyệt liên kết tập tin không tự do
n (Hình đã giảm độ phân giải)
Thẻ: Lùi lại thủ công
n (Task 21: Làm đẹp bản mẫu và kiểm duyệt liên kết tập tin không tự do)
== Miêu tả ==
{{Mô tả sử dụng hợp lý
| Mô tả = Đây là ảnh bìa bài hát Hoa sứ nhà nàng
| Nguồn = https://hopamviet.vn/sheet/song/hoa-su-nha-nang/W8IU0FUB.html
| Bài = Hoa sứ nhà nàng
| Phần sử dụng = Một phần của hình
| Phân giải thấp = Hình có phân giải thấp
| Mục đích = Minh họa bài viết
| Thay thế = Không có vì đã không còn phát hành
| Thông tin khác =
}}
==Giấy phép==